پشتیبانی

ماتسوشیما
 
 
کیوکوشین ماتسوشیما استان مرکزی
کیوکوشین ماتسوشیما استان مرکزی (شیهان امیری نسب)
نویسنده : حسن رضایی
تاریخ : یکشنبه 17 شهریور 1392
زمان : 09:51 ق.ظ
کیوکوشین کای کاراته استان مرکزی
نظرات |

برای رسیدن به هدفم تلاش می کنم. دلسرد نمی شوم......این رویای یک کیوکوشین کا است.

کیوکوشین ماتسوشیما استان مرکزی


برچسب ها : ماتسوشیما-کیوکوشین-اراک-
نویسنده : شیهان امیری نسب
تاریخ : دوشنبه 1 دی 1393
زمان : 11:52 ق.ظ
باشگاه شهید حمزه 29 آذر93
نویسنده : شیهان امیری نسب
تاریخ : شنبه 1 آذر 1393
زمان : 10:51 ق.ظ
آرزوی سوسای اویاما (اوس) قبل از مرگ
نظرات |

ﺍﮔﺮ ﮐﺎﺭﺍﺗﻪ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻣﻦ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ ﺩﻳﮕﺮ ﭼﻴﺰی ﺑﺮﺍﻳﻢ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽ ﻣﺎﻧﺪ. 
ﺁﺭﺯﻭ ﺩﺍﺭﻡ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﮐﺮﺩﻥ ﺑﺮ ﺭﻭی ﮐﻒ ﺩﻭﺟﻮ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺩﻧﻴﺎ ﺑﺮﻭﻡ ﻧﻪ ﺩﺭ ﺑﺴﺘﺮ ﺧﻮﺍﺏ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺩﺭﺧﺖ ﺑﻠﻮﻁ ﮐﻬﻨﺴﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺳﺮ ﺟﺎی ﺧﻮﺩ ﭘﺎﺑﺮﺟﺎ ﻭ ﻣﻘﺎﻭﻡ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ ﻭ ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﺁﺭﺍﻣﯽ ﻣﯽ ﻣﻴﺮﺩ .ﻫﺪﻑ ﺍﺻﻠﯽ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻭ ﺗﻔﺤﺺ ﺩﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻭﺍﻗﻌﯽ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻧﺒﺎﻳﺴﺘﯽ ﺍﻧﺮژی ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺭﻭی ﭘﻮﻝ ﻭ ﺯﻥ ﻭ ﺷﻬﺮﺕ ﻳﺎ ﻫﺮ ﻧﻮﻉ ﺍﻓﻜﺎﺭ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﻛﻨﻴﺪ ﺍﮔﺮ ﺯﻧﺪﮔﻴﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﺻﺮﻑ ﺭﺳﻴﺪﻥ ﺑﻪ ﺩﺭﺟﻪ ﺍﺳﺘﺎﺩﻱ ﻭ ﺗﺴﻠﻂ ﻛﺎﻣﻞ ﺩﺭ ﻛﺎﺭﺍﺗﻪ ﻛﻨﻴﺪ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺭﻭﺣﻲ ﻭ ﺭﻭﺍﻧﻲ ﺑﺪﻧﻲ ﻗﻮﻱ ﻭ ﺍﺭﺗﻘﺎء ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﺩﺍﺷﺖ.
کیوکوشین ماتسوشیما استان مرکزی


برچسب ها : ماتسوشیما-کیوکوشین-اراک-امیری نسب-مرکزی-
نویسنده : شیهان امیری نسب
تاریخ : دوشنبه 12 آبان 1393
زمان : 06:40 ب.ظ
اسکات ادکینز ۲۰۱۲ | لحظات دیدنی از فیلم های اسکات ادکینز
نویسنده : امیرحسین فراهانی
تاریخ : پنجشنبه 24 مهر 1393
زمان : 02:09 ب.ظ
امیرحسین فراهانی نوجوان آتیه دار استان مرکزی
نظرات |

من یک کیوکوشین کارم... کسی که دردهای مبارزه رو با هیچ آرامشی تو دنیا عوض نمیکنه همونی
 که هر جا هست قدرت و شهامتش زبانزد همه است.


کیوکوشین ماتسوشیما استان مرکزی


برچسب ها : کیوکوشین ماتسوشیما استان مرکزی-امیر حسین فراهانی نوجوان آتیه دار استان مرکزی-کیوکوشین کای کاراته-
نویسنده : شیهان امیری نسب
تاریخ : یکشنبه 6 مهر 1393
زمان : 02:58 ب.ظ
( تعداد کل صفحات: 7 )

[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ]